ShRajabzadeh

بایگانی برچسب: انتشارات فنی ایران

با-مترجمان-نردبان-2

روز جهانی ترجمه

۳۰ سپتامبر را روز جهانی ترجمه و مترجم نامیده‌اند. این روز را به همۀ مترجمان که حاملان فرهنگ و میانجیان دست به دست شدن معرفت بشری‌اند، شادباش می‌گویم. همین که دو سال پیاپی در این روز چشم باز می‌کنی و می‌بینی دست‌اندرکاران یک مؤسسۀ انتشاراتی به خاطر دارند چند کتاب برایشان ترجمه کرده‌ای و در […]