ShRajabzadeh
با-مترجمان-نردبان-2

روز جهانی ترجمه

۳۰ سپتامبر را روز جهانی ترجمه و مترجم نامیده‌اند. این روز را به همۀ مترجمان که حاملان فرهنگ و میانجیان دست به دست شدن معرفت بشری‌اند، شادباش می‌گویم.

همین که دو سال پیاپی در این روز چشم باز می‌کنی و می‌بینی دست‌اندرکاران یک مؤسسۀ انتشاراتی به خاطر دارند چند کتاب برایشان ترجمه کرده‌ای و در پوستری با چاپ عکس تو و دیگر مترجمان همکارشان سعی دارند یادی از آن کنند، قدری از خستگی‌هایت می‌کاهد.

دست دوستان و همکارانم را درانتشارات فنی ایران و کتاب‌های نردبان می‌فشارم.

پاسخی بنویسید